Διαθέσιμο

Workflow

20.00200.00

Αυτοματοποιήστε τη ροή εργασίας σας – μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαφές, δημιουργία υπαλλήλων & άλλα, χρησιμοποιώντας μία συστημική λύση.

Διαχειριστείτε τις ενεργοποιημένες ενέργειες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας, από μία σελίδα.

Κάντε τα πράγματα σας πιο γρήγορα και να είναι στην ίδια σελίδα με οποιονδήποτε οποιαδήποτε στιγμή!

Το extension αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί εφόσων είναι σε λειτουργία η υπηρεσία PRO Platform.

Δυνατότητες του extension:

  • Trigger modules.
  • Events που βασίζονται σε διαφορετικά λειτουργικά modules.
  • Ορίσετε modules για το CRM module!
  • Ορίσετε modules για το ΗRM module!
  • Ορίσετε modules για το Accounting module!
  • Χρήσιμες ενέργειες.
  • Δημιουργήστε ενέργειες με βάση τις συνθήκες.
  • Έξυπνο περιβάλλον εργασίας!
  • Έλεγχος & Διαχείριση από μία σελίδα!
  • Επιπλέον modules!
ELITE PLATFORM

1 μήνας, 3 μήνες, 6 μήνες, 1 έτος

Μπορείτε να το συνδυάσετε