Διαθέσιμο

Hubspot Contacts Sync

0.00

SKU: hubspot-contacts-sync , , ,

Χρησιμοποιήστε το Hubspot με την πλατφόρμα, μέσα από πάνελ διαχείρισης CRM, για πολύ καλύτερα αποτελέσματα.

Εισαγωγή και συγχρονισμός όλων των επαφών Hubspot σας στο σύστημα CRM και αντίστροφα.

Παρέχεται δωρεάν με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας PRO Platform!

Το extension αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί εφόσων είναι σε λειτουργία η υπηρεσία PRO Platform.

Δυνατότητες του extension:

  • Αποστολή δεδομένων λίστας επαφών στο Hubspot οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
  • Εσαγωγή λίστας επαφών από το Hubspot στη πλατφόρμα.
  • Μπορείτε να επιλέξετε contact groups που έχετε δημιουργήσει στο CRM, κατά τη διαδικασία μεταφοράς επαφών.
  • Πλήρης επιλογή ρύθμισης παραμέτρων για τις επαφή σας κατα το συγχρονισμό.
  • Εύκολος τρόπος συγχρονισμού και μεταφοράς ανάμεσα στις 2 πλατφόρμες.

Μπορείτε να το συνδυάσετε

error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο !!