Διαθέσιμο

HR Frontend

0.00

Χρησιμοποιήστε το HR Manager από το σύστημα υποστήριξης, για να παρέχετε μια καλύτερη εμπειρία χρήστη στο προσωπικό σας, καθώς και στους διευθυντές ανθρωπίνων πόρων σας.

Θέλετε να φέρετε το module HR στο προσκήνιο και να έχετε ένα διαδραστικό πίνακα εργαλείων με εμπλουτισμένη ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων;

Παρέχεται δωρεάν με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας PRO Platform!

Το extension αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί εφόσων είναι σε λειτουργία η υπηρεσία PRO Platform.

Δυνατότητες του extension:

  • Έλεγχος όλων των στοιχείων για το διαχειριστή.
  • Όλα είναι διαθέσιμα από το Frontend.
  • Επιλογή γρήγορου φιλτραρίσματος για γρήγορη αναζήτηση.
  • Δημιουργία λεπτομερών πληροφοριών υπαλλήλου.
  • Δυνατότητα ευρείας ανακοίνωσης για την εταιρεία.
  • Αυτόματη δημιουργία αναλυτικών αναφορών. Διαθέσιμο για εξοικονόμηση χρόνου.
  • Σχετικά στοιχεία για τους λοιπούς εργαζόμενους.
  • Παρακολούθηση της συμμετοχής των εργαζομένων από το Cloud.
  • Επισκόπηση με λεπτομερείς πληροφορίες ολόκληρου του έτους.
  • Διαχείριση άδειας από το Frontend.

Μπορείτε να το συνδυάσετε

error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο !!